Кайта келүү

Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы 

 

Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын негизги максаты - туруктуу негизде коомчулукка акча-кредит саясаты, инфляция, төлөм тендеминин абалы, финансы секторунун туруктуулугу маселелери боюнча маалымдап туруу. Кыргыз Республикасынын финансылык туруктуулугун талдап-иликтөө жана ага баа берүү