Кайта келүү

Банктык көзөмөл башкармалыгы 

 

Банктык көзөмөл башкармалыгынын негизги максаты Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында каралган талаптарга ылайык, Улуттук банктын банк системасынын туруктуулугун, аманатчылардын жана башка кредиторлордун кызыкчылыктарынын коргоого алынышын камсыздоо, ошондой эле банктардын ишине тобокелдикти аныктоого багытталган көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу аркылуу алар ортосунда ак ниеттүү атаандаштыкты камсыздоо боюнча милдеттерин ишке ашыруу.