Кайта келүү

Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы 

 

Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын негизги максаты -Кыргыз Республикасынын банкнотторду жана монеталарды, нумизматикалык акча белгилерин, аффинаждалган алтындан жасалган өлчөнгөн куйма түрүндөгү баалуу металлдарды жана инвестициялык монеталарды керектөөсүн камсыз кылуу, алардын оптималдуу запасын колдоо, сактоо жайындагы банкнотторду, монеталарды жана башка баалуулуктарды Кыргыз Республикасынын аймагында ташууда алардын сакталышын камсыз кылуу, эскилиги жеткен банкнотторду жана кертилген монеталарды жок кылуу боюнча чаралар топтомун жүзөгө ашыруу.