Кайта келүү

Төлөм системалары башкармалыгы 

 

Төлөм системалары башкармалыгынын негизги максаты - төлөм системаларына, төлөм системаларынын операторлоруна жана төлөм уюмдарына тиешелүү көзөмөл жүргүзүү жана алардын ишин жөнгө салуу аркылуу Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын натыйжалуу, ишенимдүү жана коопсуз жүргүзүлүшүн колдоо жана өнүктүрүү