Кайта келүү

Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы 

 

Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгынын негизги максаттары: 

- Улуттук банктын финансылык абалын чагылдырган анын финансылык отчетун колдонуучуларга сунуштоо жана эл аралык эсепке алуу тажрыйбасына ылайык, Улуттук банктын операцияларын туруктуу негизде эсепке алуу жана отчет жүргүзүү

- Улуттук банктын кредиттери боюнча активдеринин өз учурунда жана толук кайтарылышын камсыздоо.