Кайта келүү

СВИФТ сервис бюросу бөлүмү 

 

СВИФТ сервис бюросу бөлүмүнүн негизги максаты - СВИФТ тарабынан иштелип чыккан кардарлардын коопсуздугун камсыздоо программасынын талаптарына ылайык, сапаттуу жана үзгүлтүксүз СВИФТ кызматтары менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкын жана коммерциялык банктарын камсыз кылуу.