Кайта келүү

Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмү 

 

Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнүн негизги максаты Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган жактардын Кыргыз Республикасынын банктык жана төлөм кызматтарынын керектөөчүлөрүнүн укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын талаптарын сактоосуна көзөмөл жүргүзүү