Кайта келүү

Коопсуздук жана маалыматтык коргонуу башкармалыгы 

 

Коопсуздук жана маалыматтык коргонуу башкармалыгынын негизги максаты - Улуттук банктын ишинде коопсуздукту камсыз кылуу.