Кайта келүү

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгы 

 

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын негизги максаты - Улуттук банктын ишин камсыздоо, материалдык-техникалык жактан камсыздоо, унаа менен камсыздоо, имараттарды жана курулмаларды тейлөө, энергия менен камсыздоо жана медициналык тейлөө