Кайта келүү

Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгы 

 

Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгынын негизги максаты -Улуттук банкта маалымат технологиялары жагында кызматтардын талаптагыдай жана өз убагында сунушталышын камсыздоо.