Кайта келүү

Пландаштыруу, бюджет түзүү жана контролдоо башкармалыгы 

 

Пландаштыруу, бюджет түзүү жана контролдоо башкармалыгынын негизги максаттары Улуттук банктын учурдагы ишин өнүктүрүү жана колдоо стратегиясын ишке ашыруу үчүн финансы ресурстарын натыйжалуу колдонууга багытталган Улуттук банктын финансылык ишин жүзөгө ашыруу, ошондой эле ишти пландаштыруу жана Улуттук банкта иш пландардын жана долбоорлордун аткарылышын контролдоо процесстерин уюштуруу.