Кайта келүү

Эл аралык кызматташуу жана коммуникациялар башкармалыгы 

 

Эл аралык кызматташуу жана коммуникациялар башкармалыгынын негизги максаты Улуттук банктын иши жана саясаты жөнүндө маалымат берүү, коомчулук жана тышкы уюмдар менен коммуникациялардын натыйжалуу системасын камсыз кылуу, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу.