Кайта келүү

Финансылык тобокелдиктерди контролдоо бөлүмү 

 

Финансылык тобокелдиктерди контролдоо бөлүмүнүн негизги максаты - Улуттук банктын тышкы рыноктордо операцияларын жүргүзүүдө аларга сан менен баа берүү методдорун колдонууга киргизүү аркылуу финансылык тобокелдиктерди тескөө