Кайта келүү

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып баруу бөлүмү 

 

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып баруу бөлүмүнүн негизги максаты: 

- борборлоштурулган электрондук документ менен иш алып барууну жана Улуттук банктын документтеринин аткарылышына контролдукту камсыз кылуу; 

- Улуттук банкта мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүүнү жайылтуу жана аны андан ары өнүктүрүү