Кайта келүү

Курулуш жана ремонт иштери бөлүмү 

 

Курулуш жана ремонт иштери бөлүмүнүн негизги максаты Улуттук банктын объектилеринде курулуш жана ремонт иштеринин сапаттуу аткарылышын, долбоордук-сметалык документтерге ылайык курулуш, реконструкциялоо, капиталдык жана күндөлүк ремонт иштери жүргүзүлгөн объекттерди өз учурунда пайдаланууга берилишин камсыз кылуу.