Кайта келүү

Сатып алууларды уюштуруу жана мүлктү сатуу бөлүмү 

 

Сатып алууларды уюштуруу жана мүлктү сатуу бөлүмүнүн негизги максаты сатып алууларды жана мүлктү сатууну Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык уюштуруу жана жүргүзүү, ошондой эле Улуттук банкта эл аралык финансы уюмдарынын жана донор өлкөлөрдүн катышуусунда ишке ашырылып жаткан долбоорлордо эл аралык финансы уюмдарынын жана донор өлкөлөрдүн каражаттарынын эсебинен Улуттук банкта же анын тике катышуусунда жүзөгө ашырылып жаткан долбоорлор боюнча сатып алууларды жүргүзүүдө коштоп жүрүү