Кайта келүү

Операциялык тобокелдиктер жана бизнес-процесстер бөлүмү 

 

Операциялык тобокелдиктер жана бизнес-процесстер бөлүмүнүн негизги максаттары: 

- Улуттук банктын ишине операциялык тобокелдиктердин таасирин азайтуу боюнча чаралар топтомун ишке ашыруу. 

- Улуттук банктын иш үзгүлтүксүздүгүн уюштуруу. 

- Улуттук банктын бизнес-процесстерине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жана аларды оптималдаштыруу.