Кайта келүү

Улуттук банктын областтык башкармалыктары 

жана Баткен областындагы өкүлчүлүгү 

 

Коммерциялык банктардын филиалдарын нак акча менен камсыз кылат; Улуттук банктан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган финансы-кредит мекемелердин банктык мыйзам талаптарын сактоосуна көзөмөлдүк жүргүзүү боюнча иш-чараларга катышат, ошондой эле төлөм системасын өнүктүрүүнүн алкагында иш-чараларды жүзөгө ашырат