Кайта келүү

Банк Башкарманын катчылыгы бөлүмү 

 

“Банк Башкарманын катчылыгы” бөлүмүнүн негизги максаты Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын ишин камсыз кылуу.