Кайта келүү

Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы 

 

Улуттук банктын финансылык абалын чагылдырган финансылык отчетту түзүү жана колдонучууларга сунуштоо максатында, эл аралык эсепке алуу тажрыйбасына ылайык Улуттук банктын операциялар эсебин жүргүзөт жана отчетун түзөт, ошондой эле коммерциялык банктардын жана Евразия экономикалык бирлигинин алкагында түзүлгөн эл аралык уюмдарды жана коммерциялык банктарды кайра каржылоо жана ликвиддүүлүгүн колдоо максатында берилген кредиттер боюнча активдердин кайтарылышын камсыз кылат.