Кайта келүү

Экономика башкармалыгы 

 

Акча-кредит саясаты жана аны жүзөгө ашыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгат; экономиканын монетардык, реалдуу, финансы, бюджет-салык секторлор чөйрөсүндө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзөт; макроэкономикалык модель түзүүнү жана болжолдоолорду жүзөгө ашырат. Макроэкономика, акча-кредит саясаты, фискалдык саясат, алмашуу курсу, реалдуу сектор боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзөт.