Кайта келүү

Юридика башкармалыгы 

 

Улуттук банктын ишин укуктук маселелер жагында коштоп жүрөт жана банк мыйзамдарынын өнүгүүсүн жана өркүндөшүн камсыз кылат.