Кайта келүү

Сатып алууларды уюштуруу тобу 

 

Улуттук банкта колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга ылайык сатып алууларды уюштурат жана өткөрөт, ошондой эле эл аралык финансылык уюмдардын жана донор мамлекеттердин Улуттук банк тарабынан же анын түздөн-түз катышуусу менен ишке ашырылган долбоорлорун коштойт.