Кайта келүү

Курулуш жана ремонт иштери бөлүмү 

 

Улуттук банктын объекттеринде курулуш-монтаждык, ремонттоо жана долбоордук-изилдөө иштеринин аткарылышын камсыз кылат.