Кайта келүү

Финансылык тобокелдиктерди контролдоо бөлүмү 

 

Тышкы рыноктордо Улуттук банктын операцияларын жүргүзүүдө финансылык тобокелдиктерди тескөө бөлүмдүн башкы максаты болуп саналат.