Кайта келүү

1-Банктык көзөмөл башкармалыгы 

 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында каралган талаптарга ылайык, банк тутумунун туруктуулугун камсыздоо, аманатчылардын жана башка кредиторлордун кызыкчылыктарын коргоо, ошондой эле коммерциялык банктардын ишине тобокелдикти аныктоого багытталган көзөмөлдү жүргүзүү аркылуу, алардын арасында ак ниеттүү атаандаштыкты камсыз кылуу боюнча Улуттук банктын милдеттерин ишке ашырат.