Кайта келүү

Керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмү 

 

Банк жана микрофинансы кызматтарынан керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жагында иш алып барат.