Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2022-жылдын I-чейреги үчүн финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

 № 

Мекеменин аталышы 

Очеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

«Кыргызстан Коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№12 (931) 28.04.2022 ж. 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Кыргыз Туусу 

№27 (24608) 19.04.2022 ж. 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№12 (931) 04.05.2022 ж. 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№12 (931) 28.04.2022 ж. 

«Керемет Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№12 (931) 28.04.2022 ж. 

«Кыргызкоммерцбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№12 (931) 28.04.2022 ж. 

«ЭкоИсламикБанк» ЖАК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№12 (931) 28.04.2022 ж. 

«Толубай» ЖАК АКБ 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№11 (930) 21.04.2022 ж. 

«Eвразиялык Сактык Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№11 (930) 21.04.2022 ж. 

10 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№12 (931) 28.04.2022 ж. 

11 

«Оптима Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Эркин Тоо 

№37-38 (3372-3373) 22.04.2022 ж. 

12 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Эркин Тоо 

№40-41 (3375-3376) 29.04.2022 ж. 

13 

«Банк Азии» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№12 (931) 28.04.2022 ж. 

14 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№12 (931) 28.04.2022 ж. 

15 

«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ и Т 

Общественный рейтинг 

№12 (931) 04.05.2022 ж. 

16 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№11 (930) 21.04.2022 ж. 

17 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№11 (930) 21.04.2022 ж. 

18 

«Капитал Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№12 (931) 28.04.2022 ж. 

19 

«Бай-Тушум» Банкы ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т  

Общественный рейтинг 

№11 (930) 21.04.2022 ж. 

20 

«Кыргыз-Швейцария Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№12 (931) 28.04.2022 ж. 

21 

«Финка Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№10 (929) 14.04.2022 ж. 

22 

«Компаньон Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№12 (931) 28.04.2022 ж. 

23 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана Т 

Общественный рейтинг 

№11 (930) 21.04.2022 ж. 


Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө очет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө ,чет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө ,чет;  Ф4 Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө ,чет; ЭЧ Экономикалык ченемдер; Т - банктын иши жөнүндө кошумча маалыматтарды чагылдырган финансылык отчеттуулукка тиркемелер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө ,чет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө ,чет, ЗНА көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык ,четко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат