Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2021-жылдын финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

 № 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

«Кыргызстан Коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№10 (929), 14.04.2022 ж. 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Кыргыз Туусу 

№27 (24608), 19.04.2021 ж. 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№10 (929), 14.04.2022 ж. 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№2 (921), 27.01.2022 ж. 

«Керемет Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№9 (928), 07.04.2022 ж. 

«Кыргызкоммерцбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№2 (921), 27.01.2022 ж. 

«ЭкоИсламикБанк» ЖАК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№10 (929), 14.04.2022 ж 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№6 (925), 17.03.2022 ж. 

«Евразиялык Сактык Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№6 (925), 17.03.2022 ж. 

10 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№12 (931), 28.04.2022 ж. 

11 

«Оптима Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Эркин Тоо 

№40-41 (3375-3376), 29.04.2022 ж. 

12 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг  

№11 (930),  

21.03.2022 ж. 

13 

«Банк Азии» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№7 (926), 24.03.2022 ж. 

14 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№9 (928), 07.04.2022 ж. 

15 

«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№11 (930), 21.04.2022 ж. 

16 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№8 (927), 31.03.2022 ж. 

17 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№2 (921), 27.01.2022 ж. 

18 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№9 (928), 07.04.2022 ж. 

19 

«Капитал Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№12 (931), 28.04.2022 ж. 

20 

«Бай-Түшүм» Банкы ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№9 (928), 07.04.2022 ж. 

21 

«Кыргыз-Швейцария Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№12 (931), 28.04.2022 ж. 

22 

«Финка Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№10 (929), 14.04.2022 ж 

23 

«Компаньон Банкы» ЖАК  

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф3, Ф4, ЭЧ, П жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

№10 (929), 14.04.2022 ж 

  

  

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө очет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет;  Ф4 Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭН Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат; ЗНА көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу. 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана көз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттүү