Кайта келүү

 

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин 2009-жылдын IV чейреги ъчън финансылык четтору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

  

№ 

Мекеменин аталышы 

четтуулук формасы 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Эркинтоо 

 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

22-январындагы  

№ 4 (1924)  

 

2010-жылдын  

27-январындагы  

№ 3 (305) 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

27-январындагы  

№ 3 (305) 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

20-январындагы  

№ 2 (304) 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркинтоо 

2010-жылдын  

22-январындагы 

№ 4 (1924)  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

27-январындагы 

3 (305)  

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

27-январындагы 

№ 3 (305)  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

27-январындагы  

№ 3 (305)  

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф1, Ф2, Ф2, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

20-январындагы  

№ 2 (304)  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын  

21-январындагы  

№ 2 (463)  

 

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

20-январындагы  

№ 2 (304)  

 

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

27-январындагы  

№ 3 (305)  

 

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

27-январындагы  

№ 3 (305)  

13 

 «АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

19-январындагы  

№ 3 (1923)  

 

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Кыргыз Туусу 

2010-жылдын  

29-январындагы  

№ 6 (23394) 

15 

 «Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

20-январындагы  

№ 2 (304)  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

20-январындагы  

№ 2 (304)  

17 

 ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы»  

Ф1, Ф2, ЭН 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын  

28-январындагы  

№ 3 (464)  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Эркин Тоо 

2010-жылдын  

27-январындагы  

№ 3 (305)  

 

2010-жылдын  

22-январындагы  

№ 4 (1924)  

 

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

20-январындагы  

№ 2 (304)  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Эркин Тоо 

2010-жылдын  

26-январындагы  

№ 5 (1925)  

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

27-январындагы  

№ 3 (305)  

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

27-январындагы  

№ 3 (305)