Кайта келүү

 

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин 2009-жылдын финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин 

аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

  

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

7-апрелиндеги  

10 (312) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

21-апрелиндеги  

11 (313) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

21-апрелиндеги  

11 (313) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Эркинтоо 

2010-жылдын  

19-мартындагы 

21 (1941) санында  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын  

24-мартындагы 

10 (471) санында  

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

21-апрелиндеги 

11 (313) санында  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

21-апрелиндеги  

11 (313) санында  

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Тышкы аудиторлордун жана Шариат кенешинин корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

21-апрелиндеги  

11 (313) санында  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын  

22-апрелиндеги  

13 (474) санында  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

7-апрелиндеги  

10 (312) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

28-апрелиндеги  

12 (314) санында  

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

7-апрелиндеги  

10 (312) санында  

13 

 «АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

28апрелиндеги  

12 (314) санында  

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Кыргыз Туусу 

2010-жылдын  

2-апрелиндеги  

22 (23410) санында 

15 

 «Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусуй 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

28-апрелиндеги  

12 (314) санында  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

21-апрелиндеги  

11 (313) санында  

17 

 ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы»  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын  

22-апрелиндеги  

13 (475) 

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Эркин Тоо 

2010-жылдын  

24-февралындагы  

6 (308) санында  

 

2010-жылдын  

19-февралындагы  

12 (1932) санында  

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

7-апрелиндеги  

10 (312) санында  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Эркин Тоо 

2010-жылдын  

26 -мартындагы  

22 (1942) санында  

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

21-апрелиндеги  

11 (313) санында  

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

24-мартындагы  

9 (314) санында  

  

 Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет;  Ф4 Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, ЗНА көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана көз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетту басып чыгарууда милдеттүү