Кайта келүү

 

Коммерциялык банктардын 2012-жылдын III чейреги үчүн финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

"Кыргызстан коммерциялык банкы" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

18 октябрындагы 

33 (114) санында 

Россия-Кыргыз "Аманбанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

24 октябрындагы 

22-23 (386-387) санында  

"БТА Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

17 октябрындагы  

№ 21 (385) санында  

"Халык Банк Кыргызстан" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

18 октябрындагы  

33 (114) санында  

"Дос-Кредобанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

18- октябрындагы  

33 (114) санында  

"Залкар Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П  

Эркин Тоо 

 

 

 

Финансист 

2012-жылдын  

30 – октябрындагы 

95-96 (2245-2246) санында 

 

2012-жылдын  

8- ноябрындагы  

35 (116) санында  

"Казкоммерцбанк – Кыргызстан" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

17 - октябрындагы  

21 (385) санында  

"ЭкоИсламикБанк" ААК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф4, ЭН и П 

 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Business Times 

2012-жылдын  

24 - октябрындагы  

22-23 (386-387) санында  

 

2012-жылдын  

30- октябрындагы  

42 (94) санында  

"АКБ Толубай" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Общественный рейтинг 

2012-жылдын  

11- октябрындагы 

33 (589) санында  

10 

"КыргызкредитБанк" ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

24 - октябрындагы  

22-23 (386-387) санында  

11 

"Демир Кыргыз Интернэшл Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

24 - октябрындагы 

22-23 (386-387) санында  

12 

ИБ "Ысык-Көл" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

17 - октябрындагы 

21 (385) санында  

13 

"Юникредит Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

9- ноябрындагы  

99 (2249) санында  

14 

"РСК Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Кыргыз Туусу 

2012-жылдын  

16 - октябрындагы 

81 (23670) санында  

15 

"Банк Азия" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

1 - ноябрындагы  

34 (115) санында  

16 

"Бакай Банкы" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

24 - октябрындагы 

22-23 (386-387) санында  

17 

ЖАК "Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы"  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2012-жылдын  

22 - ноябрындагы  

№ 36 (117) санында  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

24- октябрындагы 

22-23 (386-387) санында 

19 

"ФинансКредитБанк КАБ" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, ЭН и П 

Эркин Тоо 

2012-жылдын  

12 - октябрындагы 

90 (2240) санында  

20 

"Айыл банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

2012-жылдын  

26 - октябрындагы 

94 (2244) санында  

21 

"Манас Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П  

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

17 - октябрындагы 

21 (385) санында  

22 

"Акылинвестбанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2012-жылдын  

17 - октябрындагы 

21 (385) санында  

 

 

 

Ф1 – Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө чет; Ф2 – Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3 – Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет; Ф4 – Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭЧ –Экономикалык ченемдер. 

Ф1’ – Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2’ – Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, ЗНА – көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана көз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттүү.