Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2013-жылдын III чейреги үчүн финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

"Кыргызстан Коммерциялык банкы" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

17-октябрындагы 

29 (152) санында 

Россия-Кыргыз "Аманбанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

23-октябрындагы 

22 (413) санында  

"БТА Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

23-октябрындагы 

22 (413) санында 

"Халык Банк Кыргызстан" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

31-октябрындагы 

31 (154) санында  

"Дос-Кредобанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

17-октябрындагы 

29 (152) санында  

"Росинбанк"1ААК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П  

 

 

 

 

ЭН (корректировкалар) 

Эркин Тоо 

 

 

 

 

Эркин Тоо 

2013-жылдын  

29-октябрындагы 

87 (2353) санында  

 

2013-жылдын  

01-ноябрындагы 

88 (2354) санында  

"Казкоммерцбанк - Кыргызстан" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

16-октябрындагы 

21 (412) санында  

"ЭкоИсламикБанк" ЖАК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Business Times 

 

 

 

"Кыргызстан баалуу кагаздар биржасы - БСС" ЖАКтын сайтты. 

2013-жылдын  

23-октябрындагы 

22 (413) санында 

 

2013-жылдын  

23-октябрындагы 

41 (143) санында  

 

www.bts.kg 

2013-жылдын  

22-октябрындагы 

"АКБ Толубай" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Общественный рейтинг 

2013-жылдын  

17-октябрындагы 

29 (628) санында  

10 

"КыргызкредитБанк" ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

23-октябрындагы 

22 (413) санында  

11 

"Демир Кыргыз Интернэшл Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

16-октябрындагы 

21 (412) санында 

12 

ИБ "Ысык-Көл" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

16-октябрындагы 

21 (412) санында  

13 

 "Оптима Банк"2ААК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

24-октябрындагы  

30 (153) санында  

14 

"РСК Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Кыргыз Туусу 

2013-жылдын  

18-октябрындагы 

78 (23769) санында 

15 

"Банк Азия" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

24-октябрындагы 

30 (153) санында  

16 

"Бакай Банкы" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

24-октябрындагы 

30 (153) санында  

17 

ЖАК "Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы"  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

31-октябрындагы  

31 (154) санында  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

23-октябрындагы 

22 (413) санында  

19 

"ФинансКредитБанк КАБ" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

2013-жылдын  

22-октябрындагы 

85 (2351) санында  

20 

"Айыл банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

24-октябрындагы 

30 (153) санында  

21 

 "Манас Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

16-октябрындагы 

21 (412) санында  

22 

"Капитал Банк"3ААК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2013-жылдын  

16-октябрындагы 

21 (412) санында  

23 

"Бай-Тушум и Партнеры" ЖАК МФБ 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2013-жылдын  

17-октябрындагы 

29 (152) санында  

  

Ф1 - Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө чет; Ф2 - Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3 - Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет; Ф4 - Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭЧ -Экономикалык ченемдер. 

Ф1 - Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2 - Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, ЗНА - көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-октябрындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана көз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттүү

 

 

___________________________ 

1 03.07.2013 г. "Залкар Банк" ААКсы "Росинбанк" ААК болуп өзгөртүлгөн. 

2 16.08. 2013 г. "ЮниКредит Банк" ААКсы "Оптима Банк" ААК болуп өзгөртүлгөн. 

3 с 30.08.2013 г. "Акылинвестбанк" ААКсы "Капитал Банк" ААК болуп өзгөртүлгөн.