Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2013-жылдын IV чейреги үчүн финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

  

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

«Кыргызстан Коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

23-январындагы  

№1 (162) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

29-январындагы  

№2 (419) санында  

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

22-январындагы  

№1 (418) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

23-январындагы  

№1 (162) санында  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

23-январындагы  

№1 (162) санында 

«Росинбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П  

Эркин Тоо 

2014-жылдын  

23-январындагы  

№7 (2377) санында  

«Казкоммерцбанк- Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

22-январындагы  

№1 (418) санында  

«ЭкоИсламикБанк» ААК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Business Times 

 

2014-жылдын  

22-январындагы  

№2 (419) санында  

 

2014-жылдын  

4-февралындагы  

№4 (156) санында  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Общественный рейтинг 

2014-жылдын  

23-январындагы  

№2 (638) санында  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

29-январындагы  

№2 (419) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

22-январындагы  

№1 (418) санында 

12 

ИБ «Ысык-Көл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и ЭН 

Business Times 

2014-жылдын  

21-январындагы  

№2 (154) санында 

13 

 «Оптима Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

23-январындагы  

№1 (162) санында 

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

 

 

2014-жылдын  

24-январындагы  

№5 (2375) санында  

 

15 

«Банк Азии» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

30-январындагы  

№2 (163) санында  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

23-январындагы  

№1 (162) санында 

17 

ЖАК «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы»  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

23-январындагы  

№2 (163) санында 

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

22-январындагы  

№1 (418) санында 

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

30-январындагы  

№2 (163) санында  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

23-январындагы  

№1 (162) санында 

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

22-январындагы  

№1 (148) санында 

22 

«Капитал Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

22-январындагы  

№1 (418) санында 

23 

«Бай-Тушум и Партнеры» ЖАК МФБ 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

30-январындагы  

№2 (163) санында 

24 

«Кыргыз-Швейцария Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо  

2014-жылдын  

24-январындагы  

№5 (2375) санында 

  

 Ф1- Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө очет; Ф2- Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3- Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет;  Ф4- Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭЧ-Экономикалык ченемдер. 

Ф1- Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2- Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, ЗНА- көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П- Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана көз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттүү