Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2013-жылдын финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

"Кыргызстан Коммерциялык банкы" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

10-16 апрелиндеги  

№5 (16) санында 

Россия-Кыргыз "Аманбанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

9-апрелиндеги  

№ 7 (424) санында  

"БТА Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

9-апрелиндеги  

№9 -10 (426-427) санында 

"Халык Банк Кыргызстан" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

3-апрелиндеги  

№ 4 (165) санында  

"Дос-Кредобанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

6-12 мартындагы  

№ 3 (164) санында 

"Росинбанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П  

Общественный рейтинг 

2014-жылдын  

3-апрелиндеги  

№ 11 (647) санында  

"Казкоммерцбанк - Кыргызстан" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

26 -мартындагы  

№ 6 (423) санында  

"ЭкоИсламикБанк" ААК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

23-апрелиндеги  

№ 9-10 (426-427) санында  

"АКБ Толубай" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Общественный рейтинг 

2014-жылдын  

13-мартындагы  

№ 2 (644) санында  

10 

"КыргызкредитБанк" ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

26-мартындагы  

№ 6 (423) санында  

11 

"Демир Кыргыз Интернэшл Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

23-апрелиндеги  

№ 9-10 (426-427) санында 

12 

ИБ "Ысык-Көл" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

9-апрелиндеги  

№ 7 (424) санында 

13 

 "Оптима Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

24-апрелиндеги  

№ 7 (168) санында 

14 

"РСК Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

 

 

2014-жылдын  

28-мартындагы  

№ 22 (2392) санында  

 

2014-жылдын  

23-апрелиндеги  

№ 23 (2393) санында  

15 

"Банк Азии" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

24-30 апрелиндеги  

№ 7 (168) санында  

16 

"Бакай Банкы" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

10-16-апрелиндеги  

№ 5 (166) санында 

17 

ЖАК "Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы"  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

17-23-апрелиндеги  

№ 6 (167) санында 

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

12-мартындагы  

№ 5 (422) санында 

19 

"ФинансКредитБанк КАБ" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

17-23-апрелиндеги  

№ 6 (167) санында 

20 

"Айыл банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

3-апрелиндеги  

№ 4 (165) санында 

21 

 "Манас Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

9-апрелиндеги  

№ 7 (424) санында 

22 

"Капитал Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

9-апрелиндеги  

№ 7 (424) санында 

23 

"Бай-Тушум и Партнеры" ЖАК МФБ 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Финансист 

2014-жылдын  

10-16 апрелиндеги  

№ 5 (166) санында 

24 

"Кыргыз-Швейцария Банкы" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо  

2014-жылдын  

8-апрелиндеги  

№ 25 (2395) санында 

  

 

Ф1 - Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө очет; Ф2 - Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3 - Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет; Ф4 - Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭЧ -Экономикалык ченемдер. 

Ф1 - Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2 - Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, ЗНА - көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана көз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттүү