Кайта келүү

 

Коммерциялык банктардын 2014-жылдын II чейреги үчүн финансылык отчеттору жана алар тарабынан  

экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

"Кыргызстан Коммерциялык банкы" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Кыргыз Туусу  

2014-жылдын  

15-июлундагы  

№ 53 (23842) санында 

Россия-Кыргыз "Аманбанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

23-июлундагы  

№ 16 (433) санында  

"БТА Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

23-июлундагы  

№ 16 (433) санында 

"Халык Банк Кыргызстан" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

2014-жылдын  

18 июлундагы  

№ 56 (2426) санында  

"Дос-Кредобанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Общественный рейтинг 

2014-жылдын  

17 июлундагы  

№ 24 (660) санында  

"Росинбанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П  

Общественный рейтинг 

2014-жылдын  

24 июлундагы  

№ 25 (661) санында  

"Казкоммерцбанк - Кыргызстан" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

16-июлундагы  

№ 15 (432) санында 

"ЭкоИсламикБанк" ААК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

23-июлундагы  

№ 16 (433) санында 

"АКБ Толубай" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Общественный рейтинг 

2014-жылдын  

17 июлундагы  

№ 24 (660) санында  

10 

"КыргызкредитБанк" ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

23-июлундагы  

№ 16 (433) санында 

11 

"Демир Кыргыз Интернэшл Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

16-июлундагы  

№ 15 (432) санында 

12 

ИБ "Ысык-Көл" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

23-июлундагы  

№ 16 (433) санында 

13 

 "Оптима Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

2014-жылдын  

18 июлундагы  

№ 56 (2426) санында  

14 

"РСК Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

 

2014-жылдын  

22 июлундагы  

№ 57 (2427) санында  

15 

"Банк Азии" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Общественный рейтинг 

2014-жылдын  

24 июлундагы  

№ 25 (661) санында  

16 

"Бакай Банкы" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

23-июлундагы  

№ 16 (433) санында 

17 

ЖАК "Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы"  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Business Times 

2014-жылдын  

29 июлундагы  

№ 157 санында  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

16-июлундагы  

№ 15 (432) санында 

19 

"ФинансКредитБанк КАБ" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

16-июлундагы  

№ 15 (432) санында 

20 

"Айыл банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

16-июлундагы  

№ 15 (432) санында 

21 

 "Манас Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

16-июлундагы  

№ 15 (432) санында 

22 

"Капитал Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2014-жылдын  

16-июлундагы  

№ 15 (432) санында 

 

2014-жылдын  

23-июлундагы  

№ 16 (433) санында 

23 

"Бай-Тушум и Партнеры" ЖАК МФБ 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Кыргыз Туусу  

2014-жылдын  

25-июлундагы  

№ 56 (23845) санында 

24 

"Кыргыз-Швейцария Банкы" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Эркин Тоо 

2014-жылдын  

25 июлундагы  

№ 58 (2428) санында  

 

2014-жылдын  

1 августундагы  

№ 59 (2429) санында  

  

 

Ф1 - Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө очет; Ф2 - Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3 - Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет; Ф4 - Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭЧ -Экономикалык ченемдер. 

Ф1 - Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2 - Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, ЗНА - көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана көз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттүү