Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2014-жылдын 4 чейреги үчүн финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

"Кыргызстан Коммерциялык банкы" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2015-жылдын 20-январындагы №4 (2475) санында 

Россия-Кыргыз "Аманбанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 21 январындагы №1 (444) санында жана 

"БТА Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 21-январындагы №1 (444) санында 

"Халык Банк Кыргызстан" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2015-жылдын 16-январындагы №3 (2474) санында 

"Дос-Кредобанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2015-жылдын 22-январындагы №2 (676) санында 

"Росинбанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П  

Общественный рейтинг 

2015-жылдын 29-январрындагы №3 (677) санында 

"Казкоммерцбанк - Кыргызстан" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 28-январындагы №2 (445) санында 

"ЭкоИсламикБанк" ЖАК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 28-январындагы №2 (445) санында 

2015-жылдын 11-февралындагы №3 (446) санында 

"АКБ Толубай" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2015-жылдын 22-январындагы №2 (676) санында 

10 

"КыргызкредитБанк" ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 28-январындагы №2 (445) санында 

11 

"Демир Кыргыз Интернэшл Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 28-январындагы №22 (445) санында 

12 

ИБ "Ысык-Көл" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 21-январындагы №1 (444) санында 

13 

 "Оптима Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2015-жылдын 23-январындагы №5 (2476) санында 

14 

"РСК Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2015-жылдын 27 январындагы №6 (2477) санында 

15 

"Банк Азии" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2015-жылдын 22-январындагы №2 (676) санында 

16 

"Бакай Банкы" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 28-январындагы №2 (445) санында 

17 

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2015-жылдын 30-январындагы №7 (2478) санында 

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 21-январындагы №1 (444) санында 

19 

"ФинансКредитБанк КАБ" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 28-январындагы №2 (445) санында 

20 

"Айыл банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2015-жылдын 30-январындагы №7 (2478) санында 

21 

 "Манас Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 21-январындагы №1 (444) санында 

22 

"Капитал Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 21-январындагы №1 (444) санында 

23 

"Бай-Тушум и Партнеры" ЖАК МФБ 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Кыргыз Туусу 

2015-жылдын 23-январындагы №5 (23894) санында 

24 

"Кыргыз-Швейцария Банкы" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2015-жылдын 27-январындагы №6 (2477) санында 

 

Ф1 - Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө очет; Ф2 - Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3 - Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет; Ф4 - Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭЧ -Экономикалык ченемдер. 

Ф1 - Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2 - Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, ЗНА - көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана көз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттүү