Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2015-жылдын III чейреги үчүн финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

"Кыргызстан Коммерциялык банкы" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2015-жылдын 

16-октябрындагы 

№99 (2570) санында 

Россия-Кыргыз "Аманбанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 

21-октябрындагы 

№22 (465) санында 

"БТА Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 

21-октябрындагы 

№22 (465) санында 

"Халык Банк Кыргызстан" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2015-жылдын 

15-октябрындагы 

№33 (707) санында 

"Дос-Кредобанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2015-жылдын 

15-октябрындагы 

№33 (707) санында 

"Росинбанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2015-жылдын 

29- октябрындагы 

№35 (709) санында 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Общественный рейтинг 

2015-жылдын 

12- ноябрындагы 

№37 (711) санында 

"Кыргызкоммерцбанк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 

28-октябрындагы 

№23 (466) санында 

"ЭкоИсламикБанк" ЖАК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 

28-октябрындагы 

№23(466) санында 

"АКБ Толубай" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2015-жылдын 

15-октябрындагы 

№33 (707) санында 

10 

"КыргызКредит Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 

14-октябрындагы 

№21 (464) санында 

 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 

11-ноябрындагы 

№24 (467) санында 

11 

"Демир Кыргыз Интернэшл Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 

28-октябрындагы 

№23 (466) санында 

12 

 "Оптима Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2015-жылдын 

23- октябрындагы  

№101-102 (2572-2573) санында 

13 

"РСК Банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Кыргыз Туусу 

2015-жылдын 

23-октябрындагы 

№85 (23974) санында 

14 

"Банк Азии" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2015-жылдын 

22-октябрындагы 

№34 (708) санында 

15 

"Бакай Банкы" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2015-жылдын 

15-октябрындагы 

№33(707) санында 

Ф4 

Общественный рейтинг 

2015-жылдын 

12- ноябрындагы 

№37 (711) санында 

16 

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2015-жылдын 

30-октябрындагы 

№107 (2578) санында 

17 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 

14-октябрындагы 

№21 (464) санында 

18 

"ФинансКредитБанк КАБ" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2015-жылдын 

22-октябрындагы 

№34 (708) санында 

П 

Эркин Тоо 

2015-жылдын 

30-октябрындагы 

№107 (2578) санында 

19 

"Айыл банк" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2015-жылдын 

23-октябрындагы 

№101-102 (2572-2573) санында 

20 

"Капитал Банкы" ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 

21-октябрындагы 

№22 (465) санында 

21 

"БАЙ-ТҮШҮМ" БАНКЫ ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2015-жылдын 

29-октябрындагы 

№35 (709) санында 

22 

"Кыргыз-Швейцария Банкы" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 

21-октябрындагы 

№22 (465) санында 

23 

 "Финка Банк" ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2015-жылдын 

21- октябрындагы 

№22 (465) санында 

 

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө очет; 

Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; 

Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет; 

Ф4 Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; 

ЭЧ Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; 

Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет,  

ЗНА көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, 

П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана көз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттүү