Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2016-жылдын I чейреги үчүн финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

«Кыргызстан Коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

21-апрелиндеги  

№12 (729) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

 

2016-жылдын 28-апрелиндеги №13 (730) санында  

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2016-жылдын  

27-апрелиндеги  

№10 (479) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

21-апрелиндеги  

№12 (729) санында 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

21 - апрелиндеги  

№12 (729) санында 

«Росинбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

28 - апрелиндеги  

№13 (730) санында 

«Кыргызкоммерцбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

 

 

Общественный рейтинг 

 

 

2016-жылдын  

21-апрелиндеги №12(729) санында 

«ЭкоИсламикБанк» ЖАК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

28-апрелиндеги №13(730) санында 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

14-апрелиндеги №11 (728) санында 

10 

«Eвразиялык Сактык Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Экономика. Банки. Бизнес 

2016-жылдын  

13-апрелиндеги  

№8 (477) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2016-жылдын  

27-апрелиндеги  

№10(479) санында 

12 

 «Оптима Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

 

 

Эркин Тоо 

 

 

2016-жылдын 22-апрелиндеги №34 (2629) санында  

13 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Кыргыз Туусу 

2016-жылдын  

22-апрелиндеги №31(24024) санында 

14 

«Банк Азии» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

21-апрелиндеги  

№12 (729) санында 

15 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

 

 

2016-жылдын 21-апрелиндеги №12 (729) санында 

16 

«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2016-жылдын  

29-апрелиндеги  

№36 (2631) санында 

17 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2016-жылдын  

20-апрелин№9 (478) санында 

18 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

28-апрелиндеги №13 (730) санында 

19 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын 21-апрелиндеги №12 (729) санында 

20 

«Капитал Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

21-апрелиндеги  

№12 (729) санында 

21 

«БАЙ-ТҮШҮМ» БАНКЫ ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

28-апрелиндеги №13 (730) санында 

22 

«Кыргыз-Швейцария Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

28-апрелиндеги  

№13 (730) санында 

23 

 «Финка Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

21-апрелиндеги №12 (729) санында 

24 

Чанг Ан Банк” ААК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

21-апрелиндеги № 12 (729) санында 

25 

“Компаньон Банкы” ЖАК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Экономика. Банки. Бизнес 

2016-жылдын  

27-апрелиндеги  

№10 (479) санында 

  

  

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө очет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет;  Ф4 Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, ЗНА көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана көз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттүү