Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2015-жылдын финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

«Кыргызстан Коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

28-апрелиндеги  

№13 (730 ) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2016-жылдын  

1-апрелиндеги №26-27 (2621-2622) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2016-жылдын  

6-апрелиндеги  

№7 (476) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

14-апрелиндеги  

№11 (728) санында 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

7 - апрелиндеги  

№10 (727) санында 

«Росинбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

7 - апрелиндеги  

№10 (727) санында 

«Кыргызкоммерцбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

 

 

Общественный рейтинг 

 

 

2016-жылдын  

31-мартындагы  

№9(726) санында 

«ЭкоИсламикБанк» ЖАК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

27-апрелиндеги №12(729) санында 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

3-мартындагы  

№10 (723) санында 

10 

«Кыргызкредит Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Экономика. Банки. Бизнес 

2016-жылдын  

13-апрелиндеги  

№8 (477) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2016-жылдын  

27-апрелиндеги 

№10 (479) санында 

12 

 «Оптима Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

 

 

Эркин Тоо 

 

 

2016-жылдын  

1 - апрелиндеги №26-27 (2621-2622) санында 

13 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Кыргыз Туусу 

2016-жылдын  

19-апрелиндеги №30(24023) санында 

14 

«Банк Азии» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

14-апрелиндеги  

№11 (728) санында 

15 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

 

 

2016-жылдын  

21-апрелиндеги №12 (729) санында  

16 

«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2016-жылдын  

22-апрелиндеги  

№34 (2629) санында 

17 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2016-жылдын  

10 - февралындагы  

№3 (472) санында 

18 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

7-апрелиндеги  

№10 (727) санында 

19 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2016-жылдын  

5- апрелиндеги  

№28 (2623) санында 

20 

«Капитал Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

7-апрелиндеги  

№10 (727) санында 

21 

«БАЙ-ТҮШҮМ» БАНКЫ ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

31-мартындагы  

№9 (726) санында 

22 

«Кыргыз-Швейцария Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

14-апрелиндеги  

№11 (728) санында 

23 

 «Финка Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын 21-апрелиндеги  

№12 (729) санында 

24 

Чанг Ан Банк” ААК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

17-мартындагы № 8 (725) санында 

25 

“Компаньон Банкы” ЖАК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Экономика. Банки. Бизнес 

2016-жылдын  

6-апрелиндеги  

№7 (476) санында 

  

  

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө очет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет;  Ф4 Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, ЗНА көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана көз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттүү