Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2016-жылдын II чейреги үчүн финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

«Кыргызстан Коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

21-июлундагы 

№20 (737) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

2016-жылдын 27-июлундагы №16 (485) санында  

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2016-жылдын  

27-июлундагы  

№16(485) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

14-июлундагы  

№19 (736) санында 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

21-июлундагы  

№20 (737) санында 

«Росинбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

28-июлундагы  

№21 (738) санында 

«Кыргызкоммерцбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

 

 

Общественный рейтинг 

 

 

2016-жылдын  

28-июлундагы №21(738) санында 

«ЭкоИсламикБанк» ЖАК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

28-июлундагы №21(738) санында 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

14-июлундагы №19 (736) санында 

10 

«Eвразиялык Сактык Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Экономика. Банки. Бизнес 

2016-жылдын  

20-июлундагы  

№15 (484) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2016-жылдын  

27-июлундагы  

№16(485) санында 

12 

 «Оптима Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

 

 

Эркин Тоо 

 

 

2016-жылдын 19-июлундагы №63 (2658) санында  

13 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Кыргыз Туусу 

2016-жылдын  

19-июлундагы №56(24049) санында 

14 

«Банк Азии» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

28-июлундагы  

№21 (738) санында 

15 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

 

 

2016-жылдын 21-июлундагы №20 (737) санында 

16 

«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2016-жылдын  

29-июлундагы  

№66 (2661) санында 

17 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2016-жылдын  

20-июлундагы №15 (484) санында 

18 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

14-июлундагы №19 (736) санында 

19 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын 21-июлундагы №20 (737) санында 

20 

«Капитал Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

21-июлундагы  

№20 (737) санында 

21 

«БАЙ-ТҮШҮМ» БАНКЫ ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

21-июлундагы №20(737) санында 

22 

«Кыргыз-Швейцария Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

21-июлундагы  

№20 (737) санында 

23 

 «Финка Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2016-жылдын 21-июлундагы №20(737) санында 

24 

«Чанг Ан Банк” ААК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Общественный рейтинг 

2016-жылдын  

28-июлундагы № 21 (738) санында 

25 

“Компаньон Банкы” ЖАК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Экономика. Банки. Бизнес 

2016-жылдын  

27-июлундагы  

№16 (485) санында 

  

  

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө очет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет;  Ф4 Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, ЗНА көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана көз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттүү