Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2016-жылдын IV чейреги үчүн финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

 № 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

«Кыргызстан Коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

19-январдын 

1 (750) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

 

Общественный рейтинг 

 

2017-жылдын  

26- январдын 2(751) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын  

25 январдын №2-3 (496-497) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

26- январдын №2 (751) санында 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

19- январдын  

№1 (750) санында 

«Росинбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

26-январдын 2(751) санында 

«Кыргызкоммерцбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

 

 

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

26-октябрындагы 2(751) санында 

«ЭкоИсламикБанк» ЖАК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

31- январдын 3(752) санында 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

19 - январдын  

№1 (750) санында 

10 

«Eвразиялык Сактык Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын  

19- январдын  

1 (495) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын  

25- январдын  

2-3(496-497) санында 

12 

 «Оптима Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2017-жылдын 20- январдын №5 (2730) санында  

13 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Кыргыз Туусу 

2017-жылдын  

20- январдын №5(24101) санында 

14 

«Банк Азии» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Общественный рейтинг 

2017-жылдын 26- январдын №26 (751) санында 

15 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2017-жылдын 26- январдын №2 (751) санында 

16 

«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2017-жылдын  

31- январдын  

9(2734) санында 

17 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын  

25- январдын №2-3(496-497) санында 

18 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын  

25- январдын  

2-3(496-497) санында 

19 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

26- январдын  

2 (751) санында 

20 

«Капитал Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын  

18- январдын  

1 (495) санында 

21 

«БАЙ-ТҮШҮМ» БАНКЫ ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

26- январдын №2 (751) санында 

22 

«Кыргыз-Швейцария Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

26- январдын  

2 (751) санында 

23 

 «Финка Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын  

25- январдын  

2 (496) санында 

24 

«Чанг Ан Банк” ААК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын 25- январдын №2-3 (496-497) санында 

25 

“Компаньон Банкы” ЖАК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын  

25 январдын 

№2-3 (496-497) санында 

  

  

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө очет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет;  Ф4 Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, ЗНА көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана көз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттүү