Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2016-жылдын финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

 № 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

«Кыргызстан Коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

27-апрелиндеги  

13 (762 ) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын  

5-апрелиндеги 8(502) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын  

5-апрелиндеги  

№8 (502) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

20-апрелиндеги  

12 (761) санында 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

16 - мартындагы  

7 (756) санында 

«Росинбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Общественный рейтинг 

 

2017-жылдын  

12 - апрелиндеги  

10 (759) санында 

«Кыргызкоммерцбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

 

 

 

Общественный рейтинг 

 

 

 

2017-жылдын  

30-мартындагы  

9(758) санында 

«ЭкоИсламикБанк» ЖАК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

27-апрелиндеги №13(762) санында 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

23-мартындагы  

8 (757) санында 

10 

«Евразиялык Сактык Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН и П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын  

26-апрелиндеги  

11 (505) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын  

19-апрелиндеги 

10 (504) санында 

12 

 «Оптима Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

 

 

 

Эркин Тоо 

 

 

 

2017-жылдын  

31 - мартындагы 41 (2766) санында 

 

13 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг  

2017-жылдын  

20-апрелиндеги №12(761) санында 

14 

«Банк Азии» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

20-апрелиндеги  

12 (761) санында 

15 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

 

Общественный рейтинг 

 

 

 

2017-жылдын  

6-апрелиндеги №10 (759) санында  

16 

«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2017-жылдын  

18-апрелиндеги  

№46 (2771) санында 

17 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын  

22 - февралындагы  

№5 (499) санында 

18 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

№8 (502) от 5 апреля 2017 года 2017-жылдын  

5-апрелиндеги  

№8 (502) санында 

19 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2017-жылдын  

30- мартындагы  

№9 (758) санында 

20 

«Капитал Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын  

12-апрелиндеги  

№9 (503) санында 

21 

«БАЙ-ТҮШҮМ» БАНКЫ ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

12-апрелиндеги  

10 (759) санында 

22 

«Кыргыз-Швейцария Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

20-мартындагы  

9 (758) санында 

23 

 «Финка Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

20167-жылдын 19-апрелиндеги  

10 (504) санында 

24 

Чанг Ан Банк” ААК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Общественный рейтинг 

2017-жылдын  

23-мартындагы № 8 (757) санында 

25 

“Компаньон Банкы” ЖАК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Экономика. Банки. Бизнес 

2017-жылдын  

3-майындагы  

12 (506) санында 

  

  

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө очет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет;  Ф4 Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, ЗНА көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана көз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттүү