Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2017-жылдын IV чейреги үчүн финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

 № 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

«Кыргызстан Коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын  

18-январындагы 

№1 (782) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-жылдын  

24-январындагы №1-2 (521-522) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-жылдын  

24-январындагы №1-2 (521-522) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын  

25-январындагы 

№2 (783) санында 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын  

25-январындагы 

№2 (783) санында 

«Росинбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын  

25-январындагы  

№2 (783) 

«Кыргызкоммерцбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын  

18-январындагы № 1 (782) санында 

«ЭкоИсламикБанк» ЖАК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын  

25-январындагы  

№2 (783) 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын  

18-январындагы 

№1 (782) санында 

10 

«Eвразиялык Сактык Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-жылдын  

24-январындагы № 1-2 (521-522) санында 

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-жылдын  

24-январындагы № 1-2 (521-522) санында 

12 

 «Оптима Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Эркин Тоо 

 

2018-жылдын 23-январындагы  

№ 6 (2864) санында  

13 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын  

25-январындагы 

№2 (783) санында 

14 

«Банк Азии» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын  

30-январындагы 

№3 (784) санында 

15 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын 25- январындагы №2 (783) санында 

16 

«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын  

30-январындагы 

№3 (784) санында 

17 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-жылдын  

24-январындагы №1-2 (521-522) санында 

18 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-жылдын  

24-январындагы №1-2 (521-522) санында 

19 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын  

25-январындагы  

№2 (783) 

20 

«Капитал Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын 25- январындагы №2 (783) санында 

21 

«БАЙ-ТҮШҮМ» БАНКЫ ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын 25- январындагы №2 (783) санында 

22 

«Кыргыз-Швейцария Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын 25- январындагы №2 (783) санында 

23 

 «Финка Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-жылдын  

24-январындагы № 1-2 (521-522) санында 

24 

«Чанг Ан Банк» ААК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Общественный рейтинг 

2018-жылдын  

25-январындагы  

№2 (783) санында 

25 

«Компаньон Банкы» ЖАК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-жылдын  

24-январындагы № 1-2 (521-522) санында 

 

2018-жылдын  

14-февралындагы № 3 (523) санында 

  

  

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө очет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет;  Ф4 Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, ЗНА көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат