Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2017-жылдын финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

 № 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

«Кыргызстан Коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 26-апрелиндеги №12 (793) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-ж. 18-апрелиндеги №7 (527) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-ж. 18-апрелиндеги №7 (527) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 19-апрелиндеги №11 (792) санында 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 29-апрелиндеги №8 (789) санында 

«Росинбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 5-апрелиндеги №9 (790) санында 

«Кыргызкоммерцбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 7-мартындагы №6 (787) санында 

«ЭкоИсламикБанк» ЖАК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 26-апрелиндеги №12 (793) санында 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 23-мартындагы №7 (788) санында 

10 

«Евразиялык Сактык Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-ж. 18-апрелиндеги №7 (527) санында 

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-ж. 25-апрелиндеги №8 (528) санында 

12 

 «Оптима Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Эркин Тоо 

2018-ж. 13-апрелиндеги №31 (2889) санында 

13 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 26-апрелиндеги №12 (793) санында 

14 

«Банк Азии» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 29-апрелиндеги №8 (789) санында 

15 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 26-апрелиндеги №12 (793) санында 

16 

«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 19-апрелиндеги №11 (792) санында 

17 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-ж. 28-февралындагы №4 (524) санында 

18 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-ж. 14- мартындагы №5 (525) санында 

19 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 5-апрелиндеги №9 (790) санында 

20 

«Капитал Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 19-апрелиндеги №11 (792) санында 

21 

«БАЙ-ТҮШҮМ» БАНКЫ ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 19-апрелиндеги №11 (792) санында 

22 

«Кыргыз-Швейцария Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 23-мартындагы №7 (788) санында 

23 

 «Финка Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-ж. 28-мартындагы №6 (526) санында 

24 

Чанг Ан Банк” ААК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Общественный рейтинг 

2018-ж. 5-апрелиндеги №9 (790) санында 

25 

“Компаньон Банкы” ЖАК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана ЗНА 

Экономика. Банки. Бизнес 

2018-ж. 18-апрелиндеги №7 (527) санында 

  

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө очет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет;  Ф4 Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, ЗНА көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат