Кайта келүү

Коммерциялык банктардын 2018-жылдын финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтардын ММКда жарыяланышы 

 

 № 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана күнү 

«Кыргызстан Коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2019-жылдын  

30-апрелиндеги  

15 (832 ) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2019-жылдын  

17-апрелиндеги №7(550) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2019-жылдын  

17-апрелиндеги №7(550) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2019-жылдын  

17-апрелиндеги №7(550) санында 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2019-жылдын  

4 -апрелиндеги  

11 (828) санында 

«Росинбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана тышкы аудитордун отчету 

Общественный рейтинг 

2019-жылдын  

11 - апрелиндеги  

12 (829) санында 

«Кыргызкоммерцбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Общественный рейтинг 

2019-жылдын  

28-мартындагы  

№10 (827) санында 

«ЭкоИсламикБанк» ЖАК 

Ф1, Ф1`, Ф2, Ф2`, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2019-жылдын  

25 - апрелиндеги  

14 (831) санында 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана тышкы аудитордун отчету 

Общественный рейтинг 

2019-жылдын  

14-мартындагы  

9 (826) санында 

10 

«Евразиялык Сактык Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Общественный рейтинг 

2019-жылдын  

11-апрелиндеги  

12 (829) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2019-жылдын  

17-апрелиндеги №7(550) санында 

12 

 «Оптима Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Эркин Тоо 

2019-жылдын  

26-апрелиндеги 32 (2996) санында 

13 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг  

2019-жылдын  

11-апрелиндеги №12(829) санында 

14 

«Банк Азии» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Общественный рейтинг 

2019-жылдын  

28-мартындагы  

10 (827) санында 

15 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2019-жылдын  

11-апрелиндеги №12(829) санында 

16 

«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2019-жылдын  

18-апрелиндеги №13 (830) санында 

17 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана тышкы аудитордун отчету 

Экономика. Банки. Бизнес 

2019-жылдын  

20-мартындагы  

№5 (548) санында 

18 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2019-жылдын  

20-мартындагы  

№5 (548) санында 

19 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2019-жылдын  

28-мартындагы  

10 (827) санында 

20 

«Капитал Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Общественный рейтинг 

2019-жылдын  

25 - апрелиндеги  

14 (831) санында 

21 

«БАЙ-ТҮШҮМ» БАНКЫ ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана тышкы аудитордун отчету (ошонун ичинде Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) 

Общественный рейтинг 

2019-жылдын  

4 -апрелиндеги  

11 (828) санында 

22 

«Кыргыз-Швейцария Банкы» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Общественный рейтинг 

2019-жылдын  

4 -апрелиндеги  

11 (828) санында 

23 

 «Финка Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана П 

Экономика. Банки. Бизнес 

2019-жылдын  

24-апрелиндеги №8 (551) санында 

24 

Чанг Ан Банк” ААК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана тышкы аудитордун отчету  

Общественный рейтинг 

№11 (828), 04.04.2019 ж. 

25 

“Компаньон Банкы” ЖАК  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф

Экономика. Банки. Бизнес 

2019-жылдын  

30-январындагы  

2 (545) санында 

  

  

Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жөнүндө очет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет;  Ф4 Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет; ЭЧ Экономикалык ченемдер. 

Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жөнүндө отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жүзөгө ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жөнүндө отчет, ЗНА көз каранды эмес аудиторлордун берген корутундусу, П - Финансылык отчетко тиркелген банктын ишкердигин көрсөткөн кошумча маалымат 

 

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана көз карандысыз аудиторлордун корутундусу чейректик отчетто басып чыгарууга милдеттүү