Кайта келүү

2017-жылдын III чейрегинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга карата колдонулган таасир этүүчү чаралары 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2017-жылдын III-чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

 

§ 3 (үч) эскертүү жөнөтүлгөн; 

§ 3 (үч) жазма буйрук жиберилген; 

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 14 (он төрт) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 59 (элүү тогуз) маселе каралган.