Кайта келүү

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2021-жылдын I чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2021-жылдын I чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 10 (он) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 5 (беш) жазма буйрук жиберилген;  

§ 2 (эки) коммерциялык банкка айыптык төлөм салынган;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 10 (он) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 20 (жыйырма) маселе каралган.