Кайта келүү

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2021-жылдын III чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2021-жылдын III чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 3 (үч) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 7 (жети) жазма буйрук жиберилген;  

§ 1 (бир) коммерциялык банкка айыптык төлөм салынган;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 15 (он беш) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 33 (отуз үч) маселе каралган.