Кайта келүү

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2022-жылдын III чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2022-жылдын III чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 4 (төрт) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 2 (эки) жазма буйрук жиберилген;  

§ 3 (үч) коммерциялык банкка айыптык төлөм салынган;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 12 (он эки) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 24 (жыйырма төрт) маселе каралган.